Gradonačelnik Damir Lneniček ispred Grada Daruvara i ravnateljica Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar Marija Valek, danas su sklopili Ugovor o darovanju kojim Grad Daruvar ČOŠ J.A. Komenskog daruje zemljište, a sve u svrhu dogradnje kojim će škola dobiti nove prostore za provedbu odgojno – obrazovnih aktivnosti.

23032440_1940913182838480_3811893705472890756_n