BEZ-POZDAINE-240x300

Više na stranici ŠPICA RADA

Naziv projekta: Špica rada

Nositelj projekta: Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva

Voditelj projekta: Željko Pavleković

Partneri na projektu:

Bjelovarsko-bilogorska županija

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar

Savez za pravedno društvo

Ukupna vrijednost projekta: 978.039,92 kn

Intenzitet potpore: 978.039,92 kn

Razdoblje provedbe projekta: 14.05.2018. – 13.11.2020.

Kontakt osoba:

Željko Pavleković

Tel: 091 3089 569

E-mail: bcrcd1@gmail.com

Opis projekta

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije, rezultati ankete poslodavaca pokazuju postojanje poteškoća s pronalaženje i zapošljavanjem radnika iz slijedećih razloga: nedostatak radnika traženog zanimanja, odnosno tražene razine obrazovanja, nedostatak kandidata s traženim radnim iskustvom i prikladnim obrazovnim smjerom/programom, nezainteresiranost i nemotiviranost radnika za rad, nedostatak kandidata s potrebnim socijalnim vještinama kao što su komunikativnost, timski rad i spremnost na učenje. Sve navedeno ujedno su i problemi s kojima se suočava ciljana skupina.

U svrhu rješavanja problema neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada te nedostatnih vještina nezaposlenih osoba organizirat će se tri programa prekvalifikacija s upisom u radnu knjižicu: osposobljavanje za poslove samostalnog knjigovođe, osposobljavanje za poslove sastavljača plastične stolarije i osposobljavanje za njegovatelja/icu.

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije održat će radionice „Razvoj poduzetničkih vještina“, dok će Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar biti izvoditelj radionica „Samo-procjene“, „Poboljšanje vještina za pronalaženje posla“ i „Predstavljanje kroz životopis i molbu“.

Hrvatski zavod za zapošljavanje također će održati i niz individualnih profesionalnih savjetovanja na kojima će se pripadnike ciljane skupine informirati o mogućnostima i inicijativama za zapošljavanje, lokalnim akcijama, projektima, mogućnostima uključivanja u radionice i sl.

Kroz projekt će se uspostaviti rad dvaju klubova za zapošljavanje, u Bjelovaru i Daruvaru, koji će pružati podršku, te usluge informiranja i savjetovanja nezaposlenima i time povećati mogućnosti njihovog zaposlenja i daljnjeg usavršavanja, kao i osigurati povezivanje nezaposlenih osoba s tržištem rada. Klubovi će također organizirati motivacijske radionice za zapošljavanje i pronalaženje posla, a nezaposlenim osobama svakodnevno će biti omogućeno besplatno korištenje interneta u svrhu pronalaska posla, pisanja i ispisivanja životopisa, te će im biti pružena kontinuirana podrška u procesu traženja posla.

Kroz sve aktivnosti predviđene projektom, jačat će se kapaciteti lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećati zaposlenost najranjivijih skupina na lokalnom tržištu rada.

Korisnici projekta

Ciljana skupina projekta dugotrajno su nezaposlene osobe, njih 50, od čega će najmanje 30 biti žene, a 5 osobe s invaliditetom.

Svi oni biti će svakodnevni korisnici klubova za zapošljavanje, sudjelovati u aktivnostima osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada, a njih najmanje 35 će pohađati programe osposobljavanja i usavršavanja.

Projekt će izravno pomoći ciljanoj skupini na način da će ih osnažiti i pružiti im nova znanja i vještine za njihov aktivniji pristup tržištu rada, kao i za samozapošljavanje.

 

Svrha projekta

Povećati broj osnaženih ljudskih kapaciteta kroz stvaranje konkurentnije radne snage, kao i povećanje socijalne uključenosti korisnika, čime će se ojačati kompetencije i povećati samozapošljivost što većeg broja dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta: Doprinijeti zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Specifični cilj: Ojačati kapacitete dugotrajno nezaposlenih osoba u skladu s potrebama tržišta rada za usvajanje relevantnih vještina, te biti kontinuirana podrška u procesu traženja posla.

Skip to content