U velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara, dana  12. srpnja o. g., u 14,30 sati, primljeno je 30-tak mladih iz 6 europskih zemalja – Hrvatske, Italije, Litve, Poljske, Rumunjske i Turske, u sklopu projekta „Ušće kulture“, pod podrškom Erasmus + programa, predvođeni nositeljem Uruge „Impress“ iz Daruvara. Mlade je predstavio Dubravko Šošpar ispred Impress-a, a pročelnica Olga Šimon-Danek dočekala ih je i pozdravila ispred Grada Daruvara. Završni događaj projekta održan je u daruvarskom kinu istog popodneva, uz prikaz plesova i tradicionalnih običaja zemalja iz kojih mladi potječu, u predvorju kina izložili su svoje  suvenire, a  nakon toga ispunjena im je želja da razgledaju dvorac grofa Jankovića.