Završavaju radovi na uređenju dječjeg igrališta Baltazar. Riječ je o planiranoj aktivnosti, a prema ovogodišnjem planu uređenja igrališta Grada Daruvara koji je sastavni dio programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Na igralištu su postavljene dvije nove njihalice, kombinirano igralo, stolovi i dvije nove klupe, a postavljena je i gumena podna obloga. Od poslova još ostaju zemljani radovi, odnosno sadnja trave i uređenje zelene površine.

Sveukupna vrijednost radova iznosi oko 140 tisuća kuna, a novac je za spomenute radove osiguran u proračunu Grada Daruvara.