Predloženi projekt se namjerava realizirati u Gradu Daruvaru, području koje se nalazi u V. skupini razvijenosti JLS-a. Unatoč stupnju razvijenosti u Gradu Daruvaru je nezavidna ekonomska i gospodarska situacija. Nekadašnja vrlo razvijena metalna industrija je propala i ugašena, sporo se pokreću novi proizvodni pogoni, dolazi do disbalansa glede zapošljavanja. Potrebe za zapošljavanjem su vrlo male u odnosu na nezaposlene i njihovo kvalifikacije. Susreće se s brojnim problemima iz gospodarske i društveno – socijalne sfere. Mnogi od tih problema pogađaju upravo žene, osobe starije dobi i teže pokretne i invalidne osobe. Grad Daruvar je partner na projektu Zaželi pod nazivom Učim-Radim-Pomažem, čiji je nositelj Udruga osoba sa invaliditetom Daruvar. Projekt je započeo sa provedbom 25.01.2018. godine i predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Zaposleno je 30 žena i obuhvaćeno 180 krajnjih korisnika. U tijeku provedbe navedenog projekta, došlo je do spoznaje da postoji potreba za zapošljavanjem dodatnih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i također postoji još potrebitih krajnjih korisnika. Upravo se prijavom na ovaj poziv želi riješiti navedeni jaz te omogućiti dostojanstven život i socijalna uključenost kako ženama, tako i krajnjim korisnicima. Definirane ciljne skupine: Krajem prosinca 2019. godine, prema službenim podacima područnog ureda HZZ-a Bjelovar, ukupan broj nezaposlenih u županiji je bio 4.104 osoba, od čega 2.014 žena i 2.000 muškaraca. U Gradu Daruvaru, broj nezaposlenih je bio 304 od čega 153 žena (51,88%). Od toga 8 žena bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom, 20 žena s osnovnoškolskim obrazovanjem i 93 žene sa srednjoškolskim obrazovanjem.

IZRAVNA CILJNA SKUPINA: 25 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljenih u evidenciji HZZ-a Ispostava Daruvar s prebivalištem na području grada Daruvara.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Poboljšanje pristupa tržištu rada i obrazovanja ženama, pripadnicama ranjivih skupinama u Gradu Daruvaru.
SPECIFIČNI CILJ 1:  Zapošljavanje i obrazovanje teže zapošljivih žena kojima je otežan pristup tržištu rada te ublažavanje posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva.
SPECIFIČNI CILJ 2: Osiguravanje potrebne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju u svakodnevnom životu, poticanje socijalne uključenosti koje će biti omogućeno kroz zapošljavanje žena.
Projektom „Zaželi dostojanstven život u Daruvaru“ pristupit će se rješavanju uočenih problema kroz sljedeće

AKTIVNOSTI:
1. Zapošljavanje 25 žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Planira se briga za 150 krajnjih korisnika.
2. Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Navedenim aktivnostima ostvaruje se opći cilj projekta, omogućuje se pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina.
PARTNERI na projektu su HZZ PU BJELOVAR i Centar za socijalnu skrb Daruvar. HZZ će bit zadužen za identificiranje i motiviranje nezaposlenih žena imajući u vidu najranjivije skupine (žene starije od 50 godina, pripadnice romske manjine, žene sa invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću). Centar za socijalnu skrb Daruvar će biti zadužen za identificiranje osoba starije dobi i osoba u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i/ili prilikom društvenog uključivanja i afirmacije.
Projekt je usmjeren na zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju te brigu o osobama koje su suočene s nizom socio-ekonomskih teškoća. Nastoji se osnaživati žene, jačati samopouzdanje i radni potencijal žena, te za osobe u nepovoljnom položaju osigurati potporu i podršku, spriječiti samačku depresiju, povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika  i spriječiti prijevremenu institucionalizaciju.

OČEKIVANI REZULTAT: zaposleno 25 žena kojima je otežan pristup tržišta rada; pružene usluge 150 krajnjih korisnika, 25 žena ciljane skupine dobilo javnu ispravu o dodatnom obrazovanju; povećana kvaliteta života za najmanje 180 osoba (ciljana skupina, krajnji korisnici, obitelji).

PREDVIĐENO TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.236.950,00 kn
Projekt se uklapa u europske, nacionalne i lokalne strateške dokumente: OP učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020; Sporazum o partnerstvu između RH i EU; Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH; Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2015-2017; Nacionalni program reformi 2017; Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenjem EU strukturnih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014 – 2020; Europa 2020; Županijske razvojne strategije BBŽ 2011 – 2015; Nacionalna politika za ravnopravnost spolova; Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011 – 2016.

KONTAKT:

Ivana Kovačević
mob: 091 602 7644
e-mail: ivana.kovacevic@daruvar.hr

Ivan Marić
mob: 091 601 7196
e-mail: ivan.maric@daruvar.hr

Fotogaleriju projekta možete pogledati OVDJE.

 

Skip to content