Grad je jučer za 23 novorođena djeteta u 2022. godini s područja Grada Daruvara uplatio 63.000,00 kuna naknade za opremu za novorođeno dijete u obitelji.
Naknada za prvo dijete u obitelji iznosi 1.000,00 kuna, za drugo dijete 3.000,00 kuna a za treće i svako slijedeće 5.000,00 kuna.