Nastavkom arheoloških iskapanja na lokalitetu Rimska šuma – Židovsko groblje, ostatci rimske arhitekture od klesanog kamena dobili su vidljive konture polukružne građevine. Za ovu godinu arheološka iskapanja su završena, a njihov nastavak uz adekvatnu prezentaciju predviđen je za slijedeću godinu uz očekivanu potporu Ministarstva kulture.

 

Skip to content