Danas je u Društveno-kulturnom centru Daruvar održano stručno predavanje prof.dr.sc.Jasminke Karoglan Kontić a tema je bila ekološka proizvodnja grožđa.