Search

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
SVEČANA SJEDNICA
Dokumenti za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Pozivi na sjednice Gradskog vijeća

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
SVEČANA SJEDNICA
Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 32. sjednica Gradskog vijeća – 2021
Zapisnik – 31. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 30. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 29. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 28. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 26. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća – 2020
Zapisnik – 24. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 23. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 22. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 21. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 20. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 18. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 17. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 16. sjednica Gradskog vijeća – 2019
Zapisnik – 15. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 14. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 12. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 11. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 10. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 7. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 6. sjednica Gradskog vijeća – 2018
Zapisnik – 5. sjednica Gradskog vijeća – 2017

Zapisnik – 4. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik – 3. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik – 2. sjednica Gradskog vijeća – 2017
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Grada Daruvara

 

Materijali Gradskog vijeća 2013 – 2017

 

Skip to content