Search

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Dokumenti za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Dokumenti za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Pozivi na sjednice Gradskog vijeća

Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 30. sjednica Gradskog vijeća – 2016.
Zapisnik – 29. sjednica Gradskog vijeća – 2016.
Zapisnik – 28. sjednica Gradskog vijeća – 2016.
Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 24. sjednica Gradskog vijeća – 2016.
Zapisnik – 23. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 22. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 21. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 20. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 19. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 18. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 16. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 15. sjednica Gradskog vijeća – 2015.
Zapisnik – 14. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 12. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 11. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 9. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 8. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 7. sjednica Gradskog vijeća – 2014.
Zapisnik – 6. sjednica Gradskog vijeća – 2013.
Zapisnik – 5. sjednica Gradskog vijeća – 2013.
Zapisnik – 4. sjednica Gradskog vijeća – 2013.
Zapisnik – 3. sjednica Gradskog vijeća – 2013.
Zapisnik – 2. sjednica Gradskog vijeća – 2013.
Zapisnik -1. – konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća – 2013.

Skip to content