Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 6. sjednici održanoj 15. veljače 2018. g. raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Daruvara i to za: Mjesni odbor Daruvarski Vinogradi, Doljani, odbor Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i Vrbovac – Markovac. Izbori su se održali u nedjelju 25. ožujka 2018. godine pri čemu je prosječna izlaznost bila 28,53%. Odaziv je bio najmanji na području Mjesnog odbora Donji Daruvar – 10,53% , dok najveću izlaznost bilježi Mjesni odbor Daruvarski Vinogradi – 40,70%.
Nakon što su se birališta u 19:00 sati zatvorila, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora, utvrdilo je i donijelo privremene rezultate, kako slijedi:

ZBIRNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA / ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA

1. MJESNI ODBOR DARUVARSKI VINOGRADI

a) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIO CANTONI
dobila je 48 glasova – 3 mjesta u Vijeću MO Daruvarski Vinogradi

b) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: STEVICA BENEDEK
dobila je 21 glasova – 2 mjesta u Vijeću MO Daruvarski Vinogradi

2. MJESNI ODBOR DOLJANI

a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
– HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU
– HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
– HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositelj liste: ZVONKO MARKALAUS
dobila je 91 glasova – 5 mjesta u Vijeću MO Doljani

b) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
– HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: RADMILA KOLOUCH
dobila je 44 glasova – 2 mjesta u Vijeću MO Doljani

3. MJESNI ODBOR DONJI DARUVAR

a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
– HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU
– HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositelj liste: LJUDEVIT KAUCKI
dobila je 38 glasova – 4 mjesta u Vijeću MO Donji Daruvar

b) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
– HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: IVICA JANDA
dobila je 27 glasova – 3 mjesta u Vijeću MO Donji Daruvar

4. MJESNI ODBOR GORNJI DARUVAR

a) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
Nositelj liste: VLASTA KLIR
dobila je 52 glasova – 2 mjesta u Vijeću MO Gornji Daruvar

b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: LIBOR MALINA
dobila je 77 glasova – 3 mjesta u Vijeću MO Gornji Daruvar

5. MJESNI ODBOR LIPOVAC MAJUR

a) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTUN MAJDAK
dobila je 25 glasova – 5 mjesta u Vijeću MO Lipovac Majur

6. MJESNI ODBOR LJUDEVIT SELO

a) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: VACLAV SKALNIK
dobila je 43 glasova – 4 mjesta u Vijeću MO Ljudevit Selo

b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DALIBOR KALENSKI
dobila je 16 glasova – 1 mjesto u Vijeću MO Ljudevit Selo

7. MJESNI ODBOR VRBOVAC – MARKOVAC

a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
– HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU
– HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositeljica liste: LJERKA STOŽICKI
dobila je 81 glasova – 5 mjesta u Vijeću MO Vrbovac – Markovac

b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: OBRAD KOMLENIĆ
dobila je 40 glasova – 2 mjesta u Vijeću MO Vrbovac – Markovac

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DARUVARSKI VINOGRADI

Od ukupno upisanih 142 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 70, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 70 birača odnosno 40,70 %. Važećih listića bilo je 69 odnosno 98,57 % i nevažećih 1 listić odnosno 1,43%.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIO CANTONI 48 glasova/ 69,56%

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: STEVICA BENEDEK 21 glasova / 30,43 %

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
DOLJANI

Od ukupno upisanih 653 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 135, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 135 birača odnosno 20,67 %. Važećih listića bilo je 135 odnosno 100 % i nevažećih 0 listića odnosno 0 %.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. Zajednička kandidacijska lista
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
Nositelj liste: ZVONKO MARKALAUS 91 glasova /64,41 %

2. Zajednička kandidacijska lista
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: RADMILA KOLOUCH 44 glasova /32,59 %

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI DARUVAR

Od ukupno upisanih 617 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 65, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 65 birača odnosno 10,53 %. Važećih listića bilo je 65 odnosno 100 % i nevažećih 0 listića odnosno 0 %.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. Zajednička kandidacijska lista
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA
Nositelj liste: LJUDEVIT KAUCKI38 glasova / 58,46 %

2. Zajednička kandidacijska lista
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI
– HNS
Nositelj liste: IVICA JANDA 27 glasova /41,54 %

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
GORNJI DARUVAR

Od ukupno upisanih 368 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 132, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 132 birača odnosno 35,87 %. Važećih listića bilo je 129 odnosno 97,73 % i nevažećih 3 listića odnosno 2,23%.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: VLASTA KLIR 52 glasova / 40,31%

2. KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: LIBOR MALINA 77 glasova / 59,69 %

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
LIPOVAC MAJUR

Od ukupno upisanih 64 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 25, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 25 birača odnosno 39,06 %. Važećih listića bilo je 25 odnosno 100 % i nevažećih 0 listića odnosno 0 %.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTUN MAJDAK 25 glasova / 100 %.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
LJUDEVIT SELO

Od ukupno upisanih 187 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 60, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 60 birača odnosno 32,08 %. Važećih listića bilo je 59 odnosno 98,33 % i nevažećih 1 listić odnosno 1,66 %.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: VACLAV SKALNIK 43 glasova / 72,88 %

2. KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DALIBOR KALENSKI 16 glasova / 27,12 %

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRBOVAC – MARKOVAC

Od ukupno upisanih 585 birača u Izvadak iz popisa birača glasovalo je 122, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 122 birača odnosno 20,85 %. Važećih listića bilo je 121 odnosno 99,18 % i nevažećih 1 listić odnosno 0,82 %.

Kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. Zajednička kandidacijska lista
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA –
HDS
Nositelj liste: LJERKA STOŽICKI 81 glasova / 66,94 %

2. Kandidacijska lista SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: OBRAD KOMLENIĆ 40 glasova / 33,06 %.

Više informacija o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora možete pronaći na https://daruvar.hr/izbori-vijeca-mjesnih-odbora-2018-g/