Dana 10. travnja 2019. g., s početkom u 14,30 sati u vijećnici Gradske uprave Grada Daruvara održano je predavanje pod naslovom Kulturni turizam Slavonskog prostora. Predavanje je održao dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Aleksandar Durman u zadnjih petnaestak godina intenzivno se bavio promicanjem arheološkog turizma te je bio potpredsjednik Zajednice kulturnog turizma Hrvatske gospodarske komore, a svoje je djelovanje uglavnom usmjerio na arheološke parkove, posebno u Slavoniji.

Dobitnik je više nagrada i priznanja. Na temelju njegovog projekta za Muzej Vučedolske kulture i arheološki park Vlada RH je predvidjela 117 milijuna kuna. Muzej je otvoren 2015. godine, obišlo ga je više od 200.000 posjetitelja, a muzej se „upisao“ već i kao dobitnik desetak nagrada.

Na predavanju je prisutna bila i predsjednica Gradskog vijeća, Snježana Sabo te ravnateljica Razvojne agencije Daruvar, Marija Stražičić.