– Na čitavom području Grada Daruvara posvećuje se velika pažnja modernizaciji i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta.
– Grad Daruvar je sa tvrtkom Darkom d.o.o. potpisao ugovor o modernizaciji i pojačanom održavanju nerazvrstane ceste Dolac koja povezuje Vrbovačku cestu i Zeleni brijeg odnosno izletište „ kod Francuza “
– Ugovorena je modernizacija ceste u dužini od 850,00 m.
– Širina asfaltnog zastora je 4,00 m.
– Radovi na modernizaciji ceste obuhvaćaju: čišćenje trave i korova sa postojeće makadam ceste, nasipavanje i valjanje tamponskog materijala , asfaltiranje i na kraju uređenje bankine uz asfaltiranu cestu.
– Darkom je sa radovima započeo 23.05.2022. godine, a radovi će biti završeni do kraja lipnja 2022. godine
– Vrijednost ugovorenih radova je 1.015.479,96 kn bez PDV-a odnosno 1.269.349,95 kn s PDV-om.
– Završetkom ovih radova stanovnici Daruvara imaju još jednu dionicu asfaltirane ceste čime se uvelike poboljšava komunalni standard života u tom dijelu Grada Daruvara.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.
Skip to content