I ove godine je Grad Daruvar isplatio naknadu za opremu novorođene djece u iznosu od 500,00 kuna za prvo djete u porodici, 1.000,00 kuna za drugo dijete i 1.500,00 kuna za treće ili veći broj djece. Ove godine je u Daruvaru rođeno 85 djece, a naknada se daje u dva navrata, u prvoj polovici godine i krajem godine.

[su_slider source=”media: 3879,3878,3880,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895″ limit=”32″ link=”lightbox” title=”no”]