Danas je objavljen Javni poziv poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Grada Daruvara na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja poduzetništva u 2021. godini.
Namjena sredstava poticaja je poticaj za zapošljavanje i poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti.
Grad Daruvar je u proračunu za 2021. godinu osigurao pola milijuna kuna za gore navedene poticaje.
Jednokratni poticaj za zapošljavanje iznosi 15.000,00 kuna, a za početak obavljanja registrirane djelatnosti 5.000,00 kuna.