Jučer je u Velikoj vijećnici Uprave Grada Daruvara s početkom u 11,00 h održana rasprava za Programe gospodarenja za privatne šume. Raspravu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika, Odjel za unaprjeđenje privatnih šuma, Ispostava Daruvar.
Na javnom uvidu dostupni su programi gospodarenja za: G.J. Daruvarske šume, katastarske općine Daruvar, Doljani, Donji Daruvar, Markovac, Vrbovac i Vukovije i G.J. Gornji Daruvar, katastarske općine Donji Sređani, Golubinjak, Gornji Daruvar, Gornji Sređani, Goveđe Polje, Šibovac i Trojeglava.


Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.
Skip to content