U Milanu, 08. i 09. lipnja  održana je dvodnevna radionica u organizaciji DEAR tima na temu „Rad sa i u velikim partnerstvima“. DEAR tim je projekt Europske Komisije za razvoj, a namjena mu je podizanje svijesti i edukacija partnera koji sudjeluju na nekom od europskih projekata bilo kao nositelji, bilo kao sudionici u projektu.

Na radionicama je diskutirano vezano za problematiku koja se pojavljuje prilikom organizacije, menadžmenta i implementacije relativno velikih DEAR projekata, jer realizaciju navedenih projekata provode konzorciji koje čine mnogobrojni partneri iz različitih europskih država, bilo da se radi o raznim nevladinim organizacijama ili o predstavnicima lokalnih vlasti.

Na radionicama je predstavljeno 15 DAER projekata. Jedan takav je i projekt „EYD2015: Budućnost kakvu želimo: Lokalne vlasti za održivi razvoj“ na kojem je Grad Daruvar jedan od 16 partnera na projektu, a nositelj je Klimatski Savez. Među predstavnicima iz  11 europskih zemalja: Italije, Njemačke, Estonije, Austrije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Španjolske, Cipra, Portugala i Velike Britanije, iz Hrvatske Grad Daruvar predstavljala je Ivana Djedović, zamjenica gradonačelnika i koordinatorica na projektu za Grad Daruvar.

Milano1