Gradonačelnik Damir Lneniček održao je radni sastanak s voditeljem Uprave Hrvatskih šuma Podružnice Bjelovar, Ivanom Cugom. Problematika na daruvarskom području bila je tema razgovora u Uredu gradonačelnika s posebnim naglaskom na cestu koja vodi prema Petrovom vrhu. Naime, u planu za iduću godinu je i sanacija spomenute ceste koja je u lošem stanju, a dogovor s Hrvatskim šumama od velike je važnosti za realizaciju plana, budući da se dio ceste nalazi pod ingerencijom upravo Hrvatskih šuma.

Sanacija ceste nadovezala bi se na projekt obnove Planinarskog doma Petrov vrh kojim bi Grad Daruvar osim obnove samog objekta, uredio i okolinu doma i obogatio ju novim sadržajima. Osim za Daruvarčane, obnova ceste od velike je važnosti za sve izletnike i planinare, kao i za turističku ponudu grada Daruvara.