Potpisan je Sporazum između Grada Daruvara i Hrvatskih šuma d.o.o. o zajedničkom financiranju sanacije šumske ceste Vranjevina Petrov vrh na području Šumarije Daruvar.

Radovi kreću nakon 01. srpnja 2019. godine.

Skip to content