Svim građankama i građanima Grada Daruvara, kao i Republike Hrvatske čestitamo 30. svibnja, najveći hrvatski praznik i simbol uspostave hrvatske države, slobode i demokracije, Dan državnosti.
Zahvaljujemo svima koji su ugradili svoje živote u temelje naše države. Neka im je vječna hvala i slava.
Gradonačelnik Grada Daruvara sa suradnicima