Obveza Grada je aktivno raditi na provedbi Zakona o zaštiti životinja, te provedba programa kastracije slobodnoživućih mačaka i financiranje kastracije pasa i mačaka.

Na ovaj dan ukazuje se na važnost kastracije muških i ženskih pasa i mačaka kako bi se smanjio broj napuštenih životinja, spriječilo prenošenje mnogih bolesti i općenito poboljšalo njihovo zdravlje.

Ujedno, podsjećamo građane na uvjete i način držanja kućnih ljubimaca.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama te brinuti o njihovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni.

Kako je zabranjeno uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene, u trgovine te na javne skupove, isto tako nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine.

Pas mora imati ogrlicu, a vlasnik psa mora voditi na povodcu.

Posjednik kućnog ljubimca, kada izvodi svog kućnog ljubimca na javnu površinu, dužan je imati pribor za uklanjanje izmeta (lopatica, vrećica, metlica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati, također je dužan očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog kućnog ljubimca.

Novčane kazne iznose od 39,82 € do 132,72 €.

Obzirom da je Grad Daruvar turistički grad u koji dolazi sve više posjetitelja, molimo građane za suradnju.