Komunalno društvo Darkom Daruvar, s tvrtkom SLK Projekt i tvrtkom ConsultAre provodi pilot projekt odvojenog sakupljanja biootpada u kućanstvima i stanovima u ulici 52. samostalnog bataljuna u trajanju od tri mjeseca s tendencijom realizacije odvojenog sakupljanja biootpada na cijelom području Grada Daruvara.

Glavni cilj ovog projekta je potaknuti građane na odvojeno prikupljanje otpada, razviti njihovu ekološku svijest te na taj način doprinijeti očuvanju okoliša i zdravlja ljudi.