Grad Daruvar sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopio je ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta ” Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru Interreg-IPA CBC Croatia- Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014.-2020.
Predmetnim ugovorom Grad Daruvar dobit će bespovratna sredstva u iznosu od 300.732,22 kn odnosno 50% sredstava od ukupno 601.464,44 kn koje Grad Daruvar za provođenje projekta mora osigurati iz vlastitih izvora.
Gradonačelnik Damir Lneniček zahvaljuje Razvojnoj agenciji Daruvar, ravnateljici Danici Cetin Pajer i službenicima Grada Daruvara koji su sudjelovali u realizaciji ovoga projekta.