Održana početna konferencija projekta SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area (SAFE TOGETHER)

Dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati održana je početna konferencija projekta SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area (SAFE TOGETHER ). Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid -19, konferencija je održana online.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fondova Europske unije putem programa Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., prioritetna os II: Zaštita životne sredine i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 1.276.113,89 EUR, a EU sufinanciranje iznosi 85 % tj. 1.084. 696,79 EUR . Udio Grada Daruvara u ukupnoj vrijednosti projekta je 286.268,79 EUR.

Trajanje projekta je 26 mjeseci, odnosno od 01.10.2020. – 30.11.2022. godine.

Vodeći partner na projektu je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije, dok su Grad Gradiška i Grad Daruvar partneri.

Ispred vodećeg partnera, na konferenciji se obratio g. Mirsad Mulić, generalni direktor Direkcije za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore te g. Radomir Šćepanovićć, projektni menadžer. Ispred partnera obratili su se g. Zoran Adžić, gradonačelnik Grada Gradiške te g. Boris Peranović, viši stručni suradnik za pravne poslove Grada Daruvara, budući da je gradonačelnik Damir Lneniček opravdano spriječen.

Prezentaciju projekta je održao  g. Darko Radić, projektni koordinator iz Gradiške koji je predstavio projekt, njegove ciljeve, aktivnosti te očekivane rezultate.

 

 • Opis projekta: Projekt se fokusira na jačanje materijalnih i ljudskih kapaciteta za reagiranje u kriznim situacijama u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U tu svrhu, projektnim partnerima su kroz ovaj projekt odobrena sredstva Europske unije kako bi ojačali vlastite kapacite i kako bi se na adekvantan i uspješan način nosili sa izazovima povezanim sa elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Ovaj projekt će doprinijeti podizanju stupnja sigurnosti populacije i njihovih materijalnih dobara, kao i zaštitu životne sredine i prirode u prekograničnom području.

 

 • Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta za reagiranje tijekom elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa kroz povećanje stupnja pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju jačanje materijalnih kapaciteta projektnih partnera za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda; jačanje ljudskih resursa za spašavanje i zaštitu kroz program zajedničke edukacije u prekograničnom području; kao i unaprjeđenje kvaliteta života u prekograničom području kroz povećanje stupnja sigurnosti.

 

 • Rezultati projekta:

– Uspostavljana tri Edukativna trening centra (Podgorica, Daruvar, Gradiška) i nabavljena edukativna oprema za svakog projektnog partnera;

– Obrazovanje osoblja kroz sistem zajedničke edukacije;

– Osnivanje Gorske službe spašavanja i Ispostave HGSS -a (Gradiška, Daruvar);

– Izvođenje zajedničke pokazne vježbe na kraju projekta (Daruvar);

– Promocija projekta i povećanje svijesti građana o potrebi očuvanja životne sredine i prirode.

 

 • Projektne aktivnosti:

– uspostavljanje i rekonstrukcija Nacionalnog edukativnog trening centra (NETC) u Podgorici i regionalnih Edukativnih trening centara (ETC) u Gradišci i Daruvaru;

– nabavka opreme i opremanje Edukativnih trening centara;

– nabavka medicinske, ronilačke, alpinističke, planinarske i spasilačke opreme za vodu;

– nabavka terenskog vozila;

– osnivanje Gorske službe spašavanja (GSS) u Gradišci i te Ispostave HGSS-a u Daruvaru;

– održavanje specijaliziranih trening obuka [obuka za vatrogasne instruktore – gašenje požara u zatvorenom prostoru (Podgorica) ; obuka lidera terenske službe za spašavanje u planinskom području (Gradiška); obuka iz prve pomoći u planinama i nepristupačnim mjestima (Gradiška); obuka za spašavanje na brzim vodama i tijekom poplava (Daruvar); obuka iz kartografije i osnova mapiranja (Gradiška)];

– održavanje zajedničke pokazne vježbe (Daruvar);

– izrada Plana upravljanja procjene rizika (Podgorica, Gradiška);

– promocija i vidljivost projekta kroz organiziranje početne (Kick-off) i završne (Final) konferencije, promocije u medijima i održavanje Dana otvorenih vrata.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ nositelj projekta Krugovi organizirao je malu radionicu pripreme zdravih slastica on line

U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ nositelj projekta Krugovi organizirao je malu radionicu pripreme zdravih slastica on line.
Podsjećamo, partneri na projektu su gradovi Daruvar, Lipik i Novska te Dijabetička udruga Garešnica, Udruga invalida rada Virovitica i Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje.
Danas, 22.12.2020., u 18.00 sati nutricionist iz Daruvara, Dragan Gazibara, održat će radionicu pripreme zdravih slastica, budući da ista nije mogla biti organizirana kako je bilo planirano.
Pozivamo vas da nam se pridružite u 18, 00 sati i da pozovete svoje članove obitelji, prijatelje, poznanike, kolege, suradnike i druge moguće zainteresirane za našu radionicu.
Prijenos uživo možete pratiti na Facebook stranici
https://www.facebook.com/udruga.krugovi

UPUTA ZA PRIMJENU Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

I. UVOD

 Osnovni razlog donošenja ove Odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19.

Odlukom je svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Od te zabrane izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Kategorije osoba koje su izuzete od zabrane svojstvo koje im to omogućava mogu dokazati:

 • iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom
 • propusnicom

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument, propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti svi životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite. Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12. 2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo  i dr.

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

 

II.KATEGORIJE OSOBA KOJE SU IZUZETE OD ZABRANE I DOKUMENTI KOJIMA TO DOKAZUJU

 Sljedeće kategorije osoba su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište:

a) osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu

 • podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata – CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
 • također podrazumijeva i osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute – Prilog 2

b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

 • osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)
 • ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute – Prilog 2

c) izvješćivanje javnosti

 • osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom

d) pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

 • nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb 

e) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

 • nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući da ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu

f) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

 • osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom

g) diplomatsko osoblje

 • osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom

Dakle, osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili potvrde iz Priloga 2.

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije naveden u Odluci,  izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

 

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

 Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite, ako se radi o drugom opravdanom razlogu koji nije naveden u točke II. Odluke, putem sustava e-Propusnice (dostupnog na adresi https://epropusnice.gov.hr/). Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Popis kontakata i mail adresa na koje se upućuju zahtjevi nalazi se u prilogu ove Upute – Prilog 1.

Proces izdavanja e-Propusnice:

 • U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr
 • Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu
 • Potvrdite svoje podatke
 • Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
 • Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev
 • Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Detaljne upute za korištenje sustava e-Propusnice, kao i kontakte korisničke podrške možete pronaći na početnoj stranici sustava.

 

IV. IZDAVANJE POTVRDA

 Kako su u članku IIa i IIb ove Upute navedene kategorije osoba koje su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište,  isključivo u tim slučajevima biti će prepušteno poslodavcima koji obavljaju djelatnosti ili poslove koji su neophodni za funkcioniranje zajednice da sami izdaju potvrde svojim zaposlenicima koji su im nužno neophodni za obavljanje djelatnosti. Potvrda će biti važeća isključivo ako je izdana na propisanom obrascu – Prilog 2

 

 V. ZAKLJUČNO

 Budući da je osnovna intencija ove Odluke ograničiti sva kretanja i putovanja koja nisu nužno neophodna za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, skreće se pozornost svim službenicima i zaposlenicima na koje se ne odnosi zabrana napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište da su izuzeti od zabrane zbog obavljanja svoje službene djelatnosti ili posla i da iskaznice ili druge identifikacijske isprave ili dokumente mogu koristiti samo za službene, tj. poslovne potrebe, odnosno za kretanje između županije gdje imaju prebivalište ili boravište i županije gdje obavljaju djelatnost ili posao.

Isto tako, poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda iste trebaju izdavati samo osoblju koje im je nužno neophodno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe (ne mogu se npr. izdavati potvrde radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće i sl.).

Također, s obzirom na intenciju Odluke napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeva za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

  

VI. KONTAKT ZA DODATNE UPITE U VEZI IZDAVANJA e-PROPUSNICA

 propusnice@rdd.gov.hr

tel. 0800 80 90

https://epropusnice.gov.hr/

 

 VII. PRILOZI

 •  Pregled kontakata za izdavanje propusnica – Prilog 1
 • Obrazac Potvrde poslodavca – Prilog 2

UPUTA ZA PRIMJENU Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

Skip to content