Gradonačelnik Grada Daruvara Damir Lneniček i jerej Đorđe Ostojić paroh daruvarski, potpisali su danas ugovor u vrijednosti 15.000,00 eura. Sredstva su namijenjena uređenju pravoslavne crkve Svetih Otaca Prvog vaseljenskog sabora u Daruvaru.
Nastavak je to kontinuirane pomoći koje Grad Daruvar pruža u obnovi ovog sakralnog objekta koji se od 2005. godine nalazi na Listi zaštićenih kulturnih dobara pri Registru kulturnih dobara RH.