Search

Grad Daruvar – prijatelj djece

Grad Daruvar – Prijatelj djece


„Djeca su ukras svijeta“, moto je to kojim se Grad Daruvar vodio pri stjecanju prestižnog statusa Grad – prijatelj djece.


Brojna događanja, radionice, predstave, odgojno – obrazovni rad, edukacije, kampanje sažeta su u jednom dokumentu – upitniku o samoocjenjivanju gdje je Grad Daruvar kroz ukupno 123 pitanja podijeljenih u deset programskih područja:
– program i plan za ostvarivanje prava i potreba djece,
– namjenska novčana sredstva za zaštitu i odgoj djece,
– podrška i pomoć udrugama koje imaju programe za djecu,
– dijete u sigurnom i zdravom gradu,
– zdravlje djece,
– odgoj i obrazovanje djece,
– socijalna skrb za djecu,
– kultura i sport djece i za djecu,
– slobodno vrijeme i rekreacija djece,
– podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.


Stvaranju ovog dokumenta doprinijeli su brojni dionici: vrtići, škole, udruge, ustanove, zdravstveni djelatnici, Javna vatrogasna zajednica Daruvar, Policijska postaja Daruvar te lokalna samouprava, na čelu s Koordinacijskim odborom akcije „Grad Daruvar – prijatelj djece“. Bila je to svojevrsna „kruna“ čitave akcije, jer je Grad Daruvar ovim aktom dobio potvrdu koliko se toga radi s našim najmlađima i za naše najmlađe male sugrađane.


Službena potvrda došla je nakon više od dvije godine predanog rada kada je Grad Daruvar dobio status „Grad-prijatelj djece“ ! Titula je svečano uručena dana 15. prosinca 2021. g., u zagrebačkom hotelu Academia u sklopu godišnjeg Savjetovanja gradova i općina prijatelja djece. Iste godine Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar dobio je priznanje za svoj projekt „Vrtić koji gradi budućnost djece“ u sklopu natječaja „Naj – akcija“ za 2021. godinu , a koje dodjeljuje Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske.
Dobivanjem statusa, Grad Daruvar te sve udruge i ustanove koje rade s djecom ne prestaju s poslom već se obvezuju usavršavati ponudu i postojeće programe za djecu u gradu.

Skip to content