Search

Izbori za Vijeća mjesnih odbora

Izbori za vijeća mjesnih odbora  2022. – 2026. g.


I. IZVJEŠĆE O PROVEDENIM RADNJAMA IZBORNOG POSTUPKA ZA IZBOR ČLANICEA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA


KONAČNI ZBIRNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA / ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DARUVARSKI VINOGRADI


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DOLJANI


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI DARUVAR


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI DARUVAR


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LIPOVAC MAJUR


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LJUDEVIT SELO


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRBOVAC – MARKOVAC


ZBIRNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA / ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DARUVARSKI VINOGRADI


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DOLJANI


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI DARUVAR


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI DARUVAR


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LIPOVAC MAJUR


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LJUDEVIT SELO


REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRBOVAC – MARKOVAC


II. ODAZIV BIRAČA po biračkim mjestim do 16:30 sati


I. ODAZIV BIRAČA po biračkim mjestim do 11:15 sati


 

OBAVIJEST BIRAČIMA

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara za izbor članova vijeća mjesnih odbora izvješćuje građane prigradskih naselja Daruvarski Vinogradi, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i Vrbovac-Markovac

DA SU DANAS 27. OŽUJKA U 7 SATI OTVORENA SVA BIRAČKA MJESTA ZA GLASOVANJE.

Povjerenstvo poziva birače da se odazovu glasovanju za članice/članove vijeća  svog  mjesnog odbora. Birališta se nalaze u mjesnim domovima, osim za Daruvarske Vinograde i Vrbovac-Markovac, za koje se birališta kao i uvijek, nalaze u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, u Frankopanskoj ulici 80.”


PODSJETNIK ZA RAD BIRAČKIH ODBORA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA 2022. – 2026.


“Do isteka krajnjeg roka u ponoć 11. ožujka 2022. g. za prigovor na javno objavljene  prihvaćene i pravovaljane kandidacijske liste, nije bilo danog prigovora te su iste liste konačne, kao i Zbirna kandidacijska lista”

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

PODSJETNIK – VAŽNO

Podsjećamo sve podnositelje kandidature za izbor članova u vijeća mjesnih odbora da su kandidacijske liste (kandidature) javno  objavljene na web stranici Grada Daruvara dana 09. 03. (srijeda) te da rok za prigovor završava u petak 11. 03. 2022. g. u 24:00 sati.

Prigovor se podnosi Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Daruvara na e-mail daruvar@daruvar.hr

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DARUVARA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA


Rješenja o imenovanju biračkih odbora


Rješenje o određivanju glasačkih mjesta za izbor članova Vijeća mjesnih odbora


ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA / ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DARUVARSKI VINOGRADI


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DOLJANI


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI DARUVAR


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI DARUVAR


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LIPOVAC MAJUR


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LJUDEVIT SELO


KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRBOVAC-MARKOVAC


OBAVIJEST O DEŽURSTVU članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara u tijeku zaprimanja kandidacijskih listi i ovjere kandidata


MJESNI ODBORI – Odluka o provedbi izbora u MO 2013.


MO – Odluka o raspisivanju izbora za vijeća MO 2022. g.


ODLUKA o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara za izbor članova Vijeća mjesnih odbora


ODLUKA o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara


ODLUKA o imenovanju osobe za financijsku pomoć Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Daruvara za izbor članova vijeća mjesnih odbora


OBVEZATNE UPUTE BROJ 1


OBVEZATNE UPUTE BROJ 2


OBVEZATNE UPUTE BROJ 3


OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA


POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA ZA MJESNI ODBOR


ODLUKA O I. IZMJENAMA ODLUKE O PROVEDBI IZBORA U MJESNIM ODBORIMA GRADA DARUVARA


Kandidacijske liste – političke stranke 2022.


Kandidacijska lista grupe birača 2022.


Izbori za MO 2022.-PROŠIRENI SASTAV GIP


Izbori MO 2022.IZJAVA za stalni sastav GIP-a


Izbori MO 2022. IZJAVA Prošireni sastav


Izbori MO 2022. -IZJAVA za biračke odbore


OBAVIJEST o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Daruvara


Izbori za vijeća mjesnih odbora  2018. g.


ZAKLJUČAK o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog odbora DOLJANI
ODLUKA o izboru predsjednika Mjesnog odbora DOLJANI
ZAKLJUČAK o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog odbora DONJI DARUVAR
ODLUKA o izboru predsjednika Mjesnog odbora DONJI DARUVAR
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora DARUVARSKI VINOGRADI
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora DONJI DARUVAR
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora DOLJANI
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora GORNJI DARUVAR
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora LIPOVAC MAJUR
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora LJUDEVIT SELO
POZIV na 1. konstituirajuću sjednicu Vijeća Mjesnog odbora VRBOVAC – MARKOVAC
KONAČNI ZBIRNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA
KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA
ZBIRNI REZULTATI ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA
REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DARUVARA
ZAPISNIK O RADU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Rješenje o određivanju glasačkih mjesta za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
Obavijest biračima prigradskih naselja na području Grada Daruvara Daruvarski Vinogradi, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i Vrbovac – Markovac
OBAVIJEST O DEŽURSTVU ČLANOVA POVJERENSTVA NA DAN 01. OŽUJKA (ČETVRTAK) 2018. G.
OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA
OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 – REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 – Obrasci za postupak kandidiranja i provedba izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 – Postupak kandidiranja za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA PROŠIRENOG SASTAVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA DARUVARA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Skip to content