U gradskoj vijećnici održana je danas radionica pod nazivom „Upravljanje udrugom“ – Kako jednostavno ostvariti održivo upravljanje udrugom?

Cilj ove radionice je izgraditi kapacitete članova/volontera/djelatnika organizacija civilnoga društva i ustanova u lokalnoj zajednici u održivom upravljanju organizacijom civilnoga društva.

Radionicu su vodili djelatnici Centra za civilne inicijative, a koja je organizirana u sklopu programa E-misija.