Sigurnost je jedan od najbitnijih elemenata funkcioniranja u odgojno obrazovnim ustanovama, a kako ju zadržati na nivou, podsjetili su se zaposlenici i djeca Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar i Češke škole Jana Amosa Komenskog Daruvar. Naime, u dvorištu ovih ustanova održala se vježba evakuacije i spašavanja kojom je koordinirao Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar uz pratnju članova Crvenog križa.

Iako je ovoj vježbi prisustvovao veliki broj sudionika, dobrom organizacijom ona je trajala 14 minuta i to sa zadrškama te je uspješno odrađena. Inače, ovakve vježbe se održavaju s ciljem povećanja sigurnosti, a Grad Daruvar aktivno sudjeluje u tom segmentu donošenjem Plana zaštite i spašavanja kojim se procjenjuje ugroženost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, planira djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u slučaju nastanka prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća te sve u vezi prevencije mogućih katastrofa i nesreća. Inače, takvi Planovi izrađuju se za područje općina, gradova, županija, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

 

[su_slider source=”media: 4607,4605,4608,4609,4610,4604,4611,4612,4613,4614,4615,4603,4602,4601,4600,4599,4598″ limit=”32″ link=”lightbox” height=”600″ title=”no”]