http://daruvar.municipal.hr/

Ova baza podataka omogućava transparentan uvid u isplate iz proračuna Grada Daruvara pravnim i fizičkim osobama.

Pretragu je moguće izvršiti tako da se upiše:
– djelomičan ili potpuni naziv subjekta
– djelomičan ili potpuni naziv mjesta sjedišta subjekta
– OIB
– djelomičan opis troška

 

 

Skip to content