Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Daruvar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Danijela Havranek, mag. polit.
Telefon: 043/331-241, 043/633-323
Fax: 043/331-285
Email: danijela.havranek@daruvar.hr
Broj sobe: 9

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Daruvaru. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
– na adresu: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar,
– na broj fax-a: 043/331-285,
– donijeti osobno u Urudžbeni zapisnik radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, 2010.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Katalog informacija

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu