Novosti DIH

Održana Završna konferencija projekta “Development through Digital Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar Lipik and Kotor”

Danas je u Daruvaru održana Završna konferencija projekta “Development through Digital Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar Lipik and Kotor”. Grad Daruvar zajedno s partnerima iz Daruvara, Lipika i Kotora provodi projekt pod nazivom “Development through Digital Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar Lipik and Kotor” koji se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia […]

 

Ova web podstranica je izrađena uz podršku Europske unije.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Skip to content