Novosti DIH

Održan sastanak članova  Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB)

U sklopu projekta „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku and Kotoru“ dana 24.03.2021. godine održan je „online“ sastanak PAB članova. Članovi Projekt menadžment tima (PMT) predstavili su projekt „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ članovima Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB)  te na taj način […]

 

Ova web podstranica je izrađena uz podršku Europske unije.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Skip to content