Novosti DIH

Održana edukacija za DIH osoblje

U sklopu projekta Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor održana je edukacija za DIH osoblje koja je trajala 4 dana po 6 sati (14.10.2021.-19.10.2021.) Edukaciju je održala Sanja Bogdan Pavlović, vlasnica obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge u kojoj su obuhvaćene razne teme kao što su osnove poduzetništva, vizija […]

 

Ova web podstranica je izrađena uz podršku Europske unije.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Skip to content